خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / روز جهانی بهداشت


شعار سازمان بهداشت جهانی در سال 2018:

" افسردگی بیداد میکند،با هم حرف بزنید"

با هم حرف بزنید

با هم حرف بزنید

با هم حرف بزنیم

با هم حرف ...

یک عمر سلامتی با خود مراقبتی،شعار سلامت و بهداشت امسال است.

به این معنا که آگاهی بخشی به دانش آموزان جهت پیشگیری از بیماری ها تا حد زیادی در تأمین سلامت آن ها مؤثر است و آن ها می آموزند هر فردی اگر بخواهد زندگی مطلوبی داشته باشد،ناگزیر باید سلامت فردی و نتیجتاَسلامت اجتماعی را در نظر داشته باشد.

مشاهده منبع خبر