خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / برگزاری جشن تشدی ( ویژه پایه دوم )


جشن تشدید در پایه دوم با هدف اینکه عدم قرار گرفتن تشدید بر روی کلمه، غلط املایی محسوب نمی شود اما قرار دادن آن در جای نامناسب به منزله ی به حساب آوردن دو حرف بوده و غلط املایی به حساب می آید .

مشاهده منبع خبر