خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / کسب مقام دوم انفرادی در رشته پینگ پنگ


توسط دانش آموز عزیز محمد حسین پیرزاد را تبریک عرض می نماییم

مشاهده منبع خبر