خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / کسب مقام اول تیمی در رشته پینگ پنگ در مسابقات آموزشگاههای آمل


توسط دانش آموزان عزیز پیشتازان را خدمت مدیریت محترم مدرسه ، مربی ورزش ، دانش آموزان و والدین عزیز تبریک عرض می نماییم.

مشاهده منبع خبر