خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / روز درختکاری گرامی باد


درختی بر خاک

و درختی در قلب

 بکاریم

اولی برای هوایی پاک

دومی برای عشقی پاک

که هر دو برای حیات لازمند

روز درختکاری فقط فرهنگ کاشتن درخت نیستف روز درختکاری یادگیری فرهنگ قطع نکردن درختان به هر قیمتی است برای نجات زندگی بشریت.

مشاهده منبع خبر