خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / برگزاری جشن ایران ( ویژه پایه اول )


بگویید این جمله در گوش باد       چو ایران نباشد، تن من مباد

عرق ملی یا رگ وطن پرستی، مسئولیت پذیری در برابر سرزمین مادری و حمایت از عزت دینی و ناموسی آن است. این فضیلت اخلاقی در مراحل اولیه ورود کودک به مدرسه باید شکل بگیرد و جشن ایران در پایه اول از جمله آیین هایی است که عرق ملی را تقویت می کند.

مشاهده منبع خبر