خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / اردوی دانش آموزی ( خرگوش دانا وگرگ ناقلا ) ( رصد خانه )


اردو از بهترین شرایطی است که ضمن آن می توان به تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان پرداخت اردوها در اجتماعی شدن و باور پذیری آنها بسیار موثر است.

اجرای اردو با هدف معین و از پیش تعیین شده، تربیت اجتماعی و جمع گرایی دانش آموز را به همراه دارد .

اعزام فصلی دانش آموزان به اردوهایی با اهداف آموزشی، علمی، تفریحی، تاریخی، فرهنگی و حضور در طبیعت بسیار مفرح و انگیزه بخش است و آنان با تجربه محیط های متفاوت، دور از خانواده، به صورت مستقل به حل مسائل اجتماعی پیش رو می پردازند.

دانش آموزان پیش دبستانی تا سوم به اردوی تاتر موزیکال خرگوش بلا، گرگ ناقلا و دانش آموزان سایر پایه ها به مرکز رصد خانه زعفرانیه اعزام شدند.

مشاهده منبع خبر