خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / خاطرات دانش آموزان در بیتوته


ارتباط و تعامل بیشتر دانش آموزان در مدرسه عامل بالندگی آنها محسوب می شود . از آنجا که ارتباطات انسانی به دو صورت کلامی و غیرکلامی است و در تعلیم و تربیت، ارتباط نوعی رابطه دوطرفه است، ارتباط شاگرد و معلم هردو ویژگی کلامی و غیرکلامی را داراست. برقراری ارتباط صحیح بین معلم و دانش آموزان، مهمترین نقش را در یادگیری دارد به نوعی که پیام های معلم عاری از برچسب باشد. پیام باید دانش آموز را به توانائیهایش آگاه کند و عاری از دستور دادن باشد و تمجید معلم از اعمال مشخص دانش آموز باشد و او را ارزیابی کند. جهت برقراری و افزایش ارتباط موثر بین مسئولین و دانش آموزان، یک شب را با برگزاری برنامه های شاد و مفرح در کنار دانش آموزان به خاطره سازی پرداختیم.

مشاهده منبع خبر