خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / جشن ضرب و خودکار پایه سوم


در راستای فراهم ساختن زمینه ی مناسب در جهت بارور نمودن نهال دانایی و توانایی دانش آموزان ، جهت رویارویی منطقی با پدیده های فراگیر و متنوع دنیای کنونی ، توجه به بهداشت روانی دانش آموزان و آموزش در فضایی با نشاط ، اجتناب ناپذیر است.

به این ترتیب ، دلبندانمان در پایه ی سوم ، در کنار معلم مهربانشان ، سیاهه ی زیبا و خاطره انگیز دیگری ، بر برگی از خاطرات زرین دبستان حک نمودند.

مشاهده منبع خبر