خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / برگزاری آخرین جلسه ی ملاقات حضوری اولیا با آموزگاران و توزیع کارنامه و فرم نظرسنجی (پایه های پیش تا ششم)


روز پنج شنبه مورخ 5 بهمن ماه کارنامه و فرم نظرسنجی نیمسال اول تحصیلی بین اولیای گرانقدر توزیع شد. در این جلسه اولیای گرامی ضمن ملاقات با آموزگاران و طرح سوالات خویش از وضعیت تحصیلی فرزند خویش آگاه شدند.

مشاهده منبع خبر