خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / ماکت محله ی ما


ساخت ماکت در امر پژوهش ، خلق ایده ها ، کشف راهکارهای مبتکرانه و بیان اندیشه ها بسیار تاثیر گذار است. علاقه به ساختن و ماکت ، خلاقیت را در کودک می پروراند و چشمان کاوشگر و دستان توانمندش را به هم پیوند می دهد. از این رو در راستای آموزش درس اجتماعی پایه ی چهارم ، مجالی یافتیم تا به مدد فعالیتهای گروهی و مشارکتی دانش آموزان توانمندمان طی جلسات متعدد ، به تدریج ماکت قسمتی از محله ی اطراف دبستان را به تصویر آوریم.

مشاهده منبع خبر