خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / حضور پرشور جناب آقای دکتر سلطانی وجناب آقای دکتر یزدان پناه در بازارچه پایه پنجم پیشتازان ساری


حضور پرشور جناب آقای دکتر سلطانی وجناب آقای دکتر یزدان پناه دربازارچه پایه پنجم که برای آموزش تخفیف در درس ریاضی در پیش دبستان ودبستان تمام الکترونیک  پیشتازان دخترانه کامپیوتر ساری به راه انداخته بودند.

مشاهده منبع خبر