خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / حضور پرشور جناب آقای دکتر سلطانی وجناب آقای دکتر یزدان پناه در جمع پیشتازانی های ساری


حضور پرشور جناب آقای دکتر سلطانی وجناب آقای دکتر یزدان پناه در پیش دبستان ودبستان تمام الکترونیک پیشتازان کامپیوتردخترانه ساری که مایه ی مباهات وموجب دلگرمی ما پیشتازانی ها بوده است.که در بدو ورود ایشان دانش آموزان به همراه آموزگاران محترمشان با اجرای سرود وتئاتر و برنامه های متنوع به استقبال ایشان رفته اندوشادی خود رااز حضورایشان در کنار خود اینگونه ابراز نموده اند. 

مشاهده منبع خبر