خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / کلاسهای آموزش تیر اندازی با تفنگ بادی


از جمله فعالیتهای فوق برنامه ورزشی دبستان پیشتازان آموزش تیر اندازی با تفنگ بادی می باشد.

مشاهده منبع خبر