خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / بازدید از بانک کشاورزی


در مورخ 96/8/30 دانش آموزان دبستان پیشتازان کامپیوتر ایران از بانک کشاورزی بازدید کردند هدف از بازدید این عزیزان آشنایی با امور بانکی و مشاغل مرتبط بود.

مشاهده منبع خبر