خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / برگزاری اولین جلسه ی پایه به پایه ی ملاقات حضوری اولیا با آموزگاران (پایه های چهارم تا ششم)


روز پنج شنبه 20 مهرماه اولین جلسه ی ملاقات حضوری اولیا با آموزگاران پایه های چهارم تا ششم برگزار گردید.در این جلسه کلیه آموزگاران دروس رسمی و کامپیوتر جهت ارائه ی اهداف و انتظارات آموزشی گرد هم آمدند تا به تبادل تجربیات و نظرات خویش بپردازند.

مشاهده منبع خبر