خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / برگزاری مراسم بزرگداشت روز نیروی انتظامی


تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهم ترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است. در کشور ما، بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروی انتظامی است   .روز نیروی انتظامی 13 مهر به عنوان روز نیروی انتظامی نامگذاری شده است.به همین مناسبت از سروان پاشایی دعوت شد تا برای بچه ها در این باره صحبت کنند ، ایشان درباره نیروی انتظامی شماره این سازمان ،  مطالبی که دانش آموزان درباره رعایت نظم و انضباط جامعه برای حفظ خود و دیگران بداند و همینطور درباره ی فضای مجازی صحبت کردند و با سوال و جواب مطالب مفید را یاد عزیزان دادند .

مشاهده منبع خبر