خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
خانه / برگزاری اولین جلسه ی ملاقات حضوری اولیا با آموزگاران هر پایه (پیش تا سوم)


روز پنج شنبه 13 مهرماه اولین جلسه ی ملاقات حضوری اولیا با آموزگاران پایه های پیش تا سوم برگزار گردید. در این جلسه آموزگاران محترم دروس رسمی درخصوص اهداف و انتظارات آموزشی خویش با اولیا سخن گفتند.

مشاهده منبع خبر