خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
افتخارات

افتخارات سال تحصیلی 1387 - 1386


كسب گواهينامه ESP از انجمن اتحاديه اروپا

                 

 اعلام همكاري مدرسه Oakgrove

با دبستان پيشتازان كامپيوتر ايران

 

 

 

 

افتخارات سال تحصیلی 1388 - 1387


كسب رتبه كارآفرين برتر استان تهران در چهارمين جشنواره كارآفرينان برتر
توسط مدرسه پيشتازان كامپيوتر ايران

     

همايش بزرگ برترين هاي آموزش

در خصوص برترين مركز آموزشي
 
همايش بزرگ برترين هاي آموزش

در خصوص مدير برتر آموزشي

همايش بزرگ برترين هاي آموزش

در خصوص مركز آموزشي برتر به لحاظ 
امكانات و ادوات آموزشي

همايش بزرگ برترين هاي آموزش

در خصوص مركز آموزشي برتر به لحاظ 
تجهيزات و فضاي آموزشي

ديپلم افتخار 
برترين دبستان و پيش دبستان كودك الكترونيكي 

در اولين جشنواره و كنفرانس كودك الكترونيك

ديپلم افتخار 
برترين دبستان و پيش دبستان كودك الكترونيكي 

در اولين جشنواره و كنفرانس كودك الكترونيك

ديپلم افتخار نوآوري

در اولين جشنواره و كنفرانس كودك الكترونيك

ديپلم افتخار 
برترين نرم افزار آموزش الكترونيكي تخصصي كودكان 

در اولين جشنواره و كنفرانس كودك الكترونيك

تقديرنامه 

آموزش و پرورش منطقه 3

تقديرنامه 

آموزش و پرورش منطقه 13

تقديرنامه 

اداره آموزش و پرورش منطقه اميرآباد استان سمنان

لوح سپاس

آموزش و پرورش منطقه چهار تهران
 
صلح نامه ميان دبستان پيشتازان كامپيوتر ايران و 

مدارس صلح جهان اسپانيا

تقديرنامه 

آموزش و پرورش منطقه آران 
و بيدگل استان اصفهان

 

 

افتخارات سال تحصیلی 1389 - 1388

   

كسب رتبه افتخار آميز كارآفرين برگزيده

در چهارمين جشنواره ملي كارآفرينان برتر كشور 


توسط مؤسس پيشتازان كامپيوتر ايران
 
تقدیرنامه

 آموزش و پرورش منطقه 14

تقدير روز معلم از طرف

رياست كلانتري 126 تهرانپارس

تقدير بابت همكاري دبستان پيشتازان كامپيوتر ايران 

در خصوص مركز در مراسم بزرگداشت مقام معلّم

توسط آموزش و پرورش محترم منطقه 4 تهران
                             

كسب مدال طلا، جام زرين و ديپلم افتخار جشنواره ابتكارات،اختراعات و نوآوري اتحاديه اروپا در سال 2009در كشور روماني 

توسط مؤسس پيشتازان كامپيوتر ايران
 

تقديرنامه 

مديريت آموزش و پرورش شهرستان دليجان

تقديرنامه 

مديريت آموزش و پرروش منطقه 4 تهران بزرگ

تقديرنامه 

ریاست سازمان  آموزش و پرروش شهر تهران بزرگ

 

 

افتخارات سال تحصیلی 1390 - 1389

       
کسب رتبه در چهارمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

                            

تقدیر از دبستان پیشتازان کامپیوتر ایران در چهارمین جشنواره تولید و حمایت از پدید آورندگان محتوای الکترونیکی

     

دریافت تقديرنامه توسط موسس و اعضای هیئت مدیره پیشتازان کامپیوتر ایران ازمدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران،جناب آقای زکریا یازرلوکسب جام زرین در دومین جشنواره ستاره های فناوری ایران توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایرانبازتاب کسب جام زرین در دومین جشنواره ستاره های فناوری ایران توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران در روزنامه های کثیرانتشار

 

 

افتخارات سال تحصیلی 1391 - 1390تقديرنامه
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان 
( نمایشگاه نقشه راه مدارس هوشمند و تولید محتوای الکترونیکی )

       
تقديرنامه                                                                                   تقديرنامه 
مديريت آموزش و پرورش منطقه 8 تهران                         کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامیانتخاب مهندس پیمان سلطانی بعنوان یکی از 100مدیر برتر کشور در هجدهمین کنگره ملی بزرگان مدیریت کشور

 

افتخارات سال تحصیلی 1392 - 1391

اجلاس روسای آیتک


 

معرفی برگزیدگان دریافت جایزه و نشان مدیریت خلاق و صنعت خلاقپیشتازان کامپیوتر ایران اولین مدرسه تمام هوشمند الکترونیکی به مدد همکاران صادق و دلسوزش توانست لوح سپاس ،تندیس بلورین و گواهینامه بین المللی مدیریت خلاق گروه Aرا از سازمان بین المللی ICS Group کانادا اخذ نماید و برگ زرین دیگری بر افتخاراتش بیافزاید.


کسب همزمان 3 مدرک ISO توسط مجموعه پیشتازان کامپیوتر ایران


           
 

افتخاری دیگر برای پیشتازان (کسب گواهینامه خلاقیت و تندیس همایش و لوح سپاس از کشور کانادا)