خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
به ما بپیوندید
تصاویر مدرسه
تصاویر مدرسه های پیشتازان کامپیوتر ایران
پیشتازان کامپیوتر ایران
آمل - آمل
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - آمل - آمل
پیشتازان کامپیوتر ایران
تهرانپارس - تهران
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - تهرانپارس - تهران
پیشتازان کامپیوتر ایران
آمل - آمل
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - آمل - آمل
پیشتازان کامپیوتر ایران
هروی - تهران
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - هروی - تهران
پیشتازان کامپیوتر ایران
همت شرق - تهران
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - همت شرق - تهران
پیشتازان کامپیوتر ایران
ساری - ساري
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - ساری - ساري
پیشتازان کامپیوتر ایران
ارومیه - اروميه
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - ارومیه - اروميه
پیشتازان کامپیوتر ایران
همت شرق - متوسطه اول - تهران
ورود به سایت
پیشتازان کامپیوتر ایران - همت شرق - متوسطه اول - تهران


درباره ما

پیشتازان مدارس هوشمند، به عنوان موسسه ای متمایز در حوزه آموزشهای رسمی ایران، پیشتاز در عــرصه تربیت شهــروندان هزاره سـوم می باشد.  

 موسسه پيشتازان مدارس هوشمند مأموریت خود را تبديل مدارس سنتي به مدارس توسعه یافته هزاره سوم قرارميدهد که در اين راستا در جهت گسترش و ارتقاء فرهنگ آموزش تاسیس مدارس هوشمند و خدمات آموزشی میتنی بر فناوری اطلاعات ، تولید و انتشار کتب- نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی برتکنولوژی در حوزه آموزشهای رسمی آموزش و پرورش گامی موثر بر می‌دارد. این سازمان بعنوان یکی از مؤسسات آموزشی پیشرو در امور انفورماتیک وIT  قلمرو فعالیت خود را تمامی شهرستانهای ایران و همکاری با سایر کشورها ترسیم می نماید. مدیریت دانش محور، ارتباط مسـتقیم با مراکز آموزشی مدرن و پیشرفته بین المللی و تلاش برای ارائه فعالیت های متناسب با هزاره سوم در جهت ایجاد علاقه و روی آوری دانش آموزان به تحصیلات کاربردی که در نهایت منجر به کارآفرینی ، اشتغال مؤثر و تولید ثروت در جامعه گردد، وجه تمایز این مؤسسه می باشد.    

موسسه پیشتازان مدارس هوشمند ، به عنوان موسسه ای متمایز در حوزه آموزشهای رسمی ایران، پیشتاز در عــرصه تربیت شهــروندان هزاره سـوم

موسسه پيشتازان مدارس هوشمند مأموریت خود را تبديل مدارس سنتي به مدارس توسعه یافته هزاره سوم قرارميدهد.

مدیریت دانش محور، ارتباط مسـتقیم با مراکز آموزشی مدرن و پیشرفته بین المللی و تلاش برای ارائه فعالیت های متناسب با هزاره سوم ، وجه تمایز  موسسه پيشتازان مدارس هوشمند می باشد.