خانه
درباه ما
ارتباط با ما
شعب و نمایندگی
افتخارات
درباره ما

پیشتازان مدارس هوشمند، به عنوان موسسه ای متمایز در حوزه آموزشهای رسمی ایران، پیشتاز در عــرصه تربیت شهــروندان هزاره سـوم می باشد.  

 موسسه پيشتازان مدارس هوشمند مأموریت خود را تبديل مدارس سنتي به مدارس توسعه یافته هزاره سوم قرارميدهد که در اين راستا در جهت گسترش و ارتقاء فرهنگ آموزش تاسیس مدارس هوشمند و خدمات آموزشی میتنی بر فناوری اطلاعات ، تولید و انتشار کتب- نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی برتکنولوژی در حوزه آموزشهای رسمی آموزش و پرورش گامی موثر بر می‌دارد. این سازمان بعنوان یکی از مؤسسات آموزشی پیشرو در امور انفورماتیک وIT  قلمرو فعالیت خود را تمامی شهرستانهای ایران و همکاری با سایر کشورها ترسیم می نماید. مدیریت دانش محور، ارتباط مسـتقیم با مراکز آموزشی مدرن و پیشرفته بین المللی و تلاش برای ارائه فعالیت های متناسب با هزاره سوم در جهت ایجاد علاقه و روی آوری دانش آموزان به تحصیلات کاربردی که در نهایت منجر به کارآفرینی ، اشتغال مؤثر و تولید ثروت در جامعه گردد، وجه تمایز این مؤسسه می باشد.